Lymfodrenáž

Péče je hrazena těmito zdravotními pojišťovnami

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

V našem zdravotnickém zařízení provádíme přístrojové lymfatické masáže profesionálním přístrojem PRESSURE THERAPY 24.

Lymfodrenáž

Jedná se o speciální typ masáže – manuální nebo přístrojovou, zaměřenou na odstranění potíží spojených s poruchami lymfatického a žilního systému. Urychluje odtok škodlivin z organismu a tím lymfodrenáž současně napomáhá regeneraci organismu.

Mezi nejdůležitější indikace patří péče o pacienty s lymfatickými otoky, které vznikají primárně nebo druhotně po operacích, např. ženy po operaci prsu, léčba lymfedému horních končetin atd.

Lymfodrenáž je vhodná i jako preventivní ošetření u osob vystavených dlouhému stání či sezení v nezměněné poloze – prodavači, programátoři, chirurgové …

Pomáhá rychlejší regeneraci nejen po fyzické zátěži při vrcholovém nebo rekreačním sportu, ale i po psychické zátěži – stresu.

Co to je lymfatický systém?

Lymfatický systém je tvořen lymfatickými uzlinami a lymfatickými cévami, ve kterých cirkuluje lymfa.

Lymfatický systém je tvořen z lymfatických cév, lymfatických uzlin a orgánů. Funkcí tohoto systému je absorbce přebytečné tekutiny a její návrat do krevního řečiště, absorbce tuků a účast na fungování imunitního systému. Lymfatické cévy jsou úzce spojeny s cévním oběhovým systémem. Větší lymfatické cévy jsou podobné jako žíly. Lymfatické kapiláry jsou rozptýleny přes celé tělo.Stahy kosterních svalů způsobují pohyb lymfatické tekutiny.

Co je primární lymfedém?

Vzniká při vrozených vadách vývoje, což se ovšem může projevit až v průběhu života. Projevy mohou být velice diskrétní , jindy mohou vést k výraznému zvětšení objemu např. celé končetiny.

Co je sekundární lymfedém?

Příčinou sekundárního lymfedému nejčastěji bývá poškození lymfatického systému při operacích, ozařování, záněty, úrazy nebo nádorová onemocnění.

Kdy jsou lymfodrenáže vhodné?

  • Otoky dolních nebo horních končetin
  • Prevence hlubokého zánětu žil před a po operacích
  • Bércové vředy, prevence bércových vředů
  • Chronická žilní nedostatečnost
  • Pooperační stavy
  • Rehabilitace sportovců i pracovníků se zatížením na končetiny

Akutní případy

V akutních případech předepisuje indikaci specializovaný lékař. Při udržovací léčbě se indikace řídí aktuálním stavem pacienta. Doporučeno! Oznámit svůj zdravotní stav personálu.

Jaký je optimální počet návštěv?

Pro dosažení očekávaného efektu je nutné lymfodrenáže provádět opakovaně. Minimálně 10 návštěv, optimálně 2 – 3 týdně. Po úspěšné kůře doporučujeme návštěvy 1 x měsíčně pro udržení výsledku.